Màn Hình Taplo

Màn hình taplo dành cho ô tô là loại màn hình nhỏ, với kích thước từ 4inch đến 6inch. Màn hình này sẽ được lắp ở phía trong xe ô tô, dùng để hiển thị hình ảnh cho camera lùi hoặc camera tiến, camera gương. Đây là giải pháp cho các xe ô tô muốn lắp camera lùi nhưng chưa có màn hình DVD để hiển thị.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js#xfbml=1&version=v2.12&autoLogAppEvents=1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));